Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 2. Kserokopia posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 3. Jedno aktualne zdjęcie
 4. W przypadku duplikatu legitymacji dowód uiszczenia opłaty.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 


Komórka organizacyjna

W lokalu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku
82-200 Malbork,
ul. Armii Krajowej 70


Opłaty

Od 1 paździeździernika 2016 r. opłata za duplikat legitymacji wynosi 15 zł.

Dane do przelewu:

nr rachunku bankowego 15 1090 1098 0000 0001 4996 8289

Starostwo Powiatowe w Malborku

Pl. Słowiański 17

82-200 Malbork

Tytuł przelewu: Opłata za duplikat legitymacji (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu)


Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) Dz.U.03.139.1328/

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)


Dodatkowe informacje, uwagi

Od 1 stycznia 2010 r. zgodnie z § 35, ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2003r. legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności wydawane są wyłącznie na podstawie posiadanego ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub ważnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.